Entreprenad

DB Partnering - Ett modernt och tryggt verktyg för att genomföra stora som små projekt;
Ett innovativt sätt att tänka, bygga och säkra projekten ur ekonomiskt såväl som ur ett kvalitativt perspektiv för dig som beställare. Det ska kännas tryggt att genomföra sitt byggprojekt med DB. Våra arbetsmodeller möjliggör att vi tillsammans når de uppsatta målen avseende pris, tid och slutresultat för dig som beställare. Vi står själva trygga i projekten genom att alltid utgå ifrån våra regelverk,

 • ISO-certifieringen
 • DB och vår 3-stegs modell
 • Process modell

Vad skulle du tycka om att vi delar ansvaret med dig för ditt projekt, där vi gemensamt ansvarar för tidsplan och budget?

Tillsammans med dig som beställare utarbetar vi vad som krävs för att genomföra projektet enligt vår egen 3-stegs modell.

 

Steg 1, förstudie

 • En organisation
 • Kravställare (den/de som sköter den löpande verksamheten).
 • Kravspecifikation, lagarkrav, planering, budget, ritningar, mm.
 

Steg 2, genomförande

 • Organisation för projektstart
 • Löpande uppföljning av delmål (DB processmodell)
 • Löpande avlämning till beställaren av delmål enligt specifikation i förstudien.
 

Steg 3, Överlämning

 • Gemensam genomgång av projektets måluppfyllelse
 • Besiktning/ överlämning till driftsättning
 • Efterbesiktningar
 • Synpunkter som vi tar del av via utvärdering.

I vårt arbete använder vi oss av våra 3 arbetsmodeller, ISO, DB trestegs, och DB processmodell för att säkerställa kvalité och miljö i alla våra projekt oavsett om det är en Partnering eller traditionell upphandling.

Fördelar med DB-Partnering kontra traditionell upphandling?

 • Ensam är inte stark, ett samspelt lag kan försätta berg
 • Samarbete istället för partsförhållande, beställare kontra utförare.
 • Tillgång till specialister och experter från förstudien till leverans
 • Delat budgetansvar mellan utförare och beställare i vissa projekt
 • Beslut tas gemensamt, samverkan där båda jobbar mot samma mål
 • Mer genomarbetad förstudie ger likhetstecken med mindre extra kostnader
 • Positivt arbetsklimat, resurseffektivitet, flexibelt.

Alla dessa fördelar ger stora synergieffekter för båda parter i form av mindre risk, kostnadseffektivt, bättre beredskap inför förändringar och därmed en bättre slutprodukt!

Låter det intressant? Du är välkommen att kontakta oss för en första förutsättningslös diskussion om ditt projekt och hur det skulle fungera med DB-Partnering.

  DB processmodell

 

För mer information kring modellen se processmodell under ISO, Kvalité och miljömedvetenhet.