DB Bygg AB bedriver entreprenadverksamhet inom byggbranschen. Vi utför små som stora arbeten, privat som företag och organisationer.

.

BYGG

Från stort till smått!

 

.

-

ENTREPRENAD

Vi åtar oss även större projekt som total- och/eller generalentreprenader.

.

.

.

SAMARBETSPARTNER

Falu kommun, där vi löpande utför bygg-/reparationsarbeten enligt deras behov och önskemål.

AB Stora Tunabyggen, utför löpande bygg-/reparationsarbeten enligt deras behov och önskemål.

 

Vi samarbetar med välutvalda underentreprenörer.

 

 

.

.

REFERENSER

Referenser kan erhållas från kontoret.