Med vårdboendet i Skogsbo erbjuder Avesta Kommun nu åtta gruppbostäder för kommuninnevånare med särskilda behov

 DB Bygg  maj 12, 2020

Vårdboende i Skogsbo, Avesta Kommun

I nära anslutning till Vårdboendet Skogsgläntan uppför vi en fastighet för LSS boende i en enplans träkonstruktion som fint smälter in i miljön på ett smakfullt sätt i vackra Skogsbo. Totalt omfattar fastigheten en yta av 788 kvm inklusive gemensamhetsytor.

Boendet erbjuder 6 st lägenheter för de som har en funktionsnedsättning och behov av stöd i sin dagliga livsföring. Det är av extra vikt att gruppboendet innehåller ett litet antal bostäder omgärdade av de gemensamma utrymmena så att service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Med vårdboendet i Skogsbo erbjuder Avesta Kommun nu åtta gruppbostäder för kommuninnevånare med särskilda behov.

  • Projektet/uppdraget: LSS-boende-Brunnsvägen
  • Nyproduktion
  • Byggår 2020-2021, Avesta Kommun
  • Byggstart sommaren 2020
  • LSS-boende 6 st lägenheter totalt 788 kvm, ett plan
  • Entreprenadform totalentreprenad
  • Beställare Gamla Byn AB
  • Hyresgäst Omsorgen, Avesta Kommun