DB Bygg har tilldelats Mästargasellen 2020

 maj 05, 2020

Byggföretag DB Bygg är baserat i Falun och har Dalarna som sin viktigaste marknad. DB Bygg utför projekt till privatpersoner och företag med byggprojekt, men till stor del är DB Bygg anlitade av offentlig sektor tack vare ramavtal med Falun, Borlänge och Mora kommun. Med dessa avtal har man ett kontinuerligt inflöde av projekt – av mycket varierande karaktär.

Det kan vara allt från små dagsprojekt till stora nybyggnads- och eller renoveringsprojekt i miljonklassen. Vi har nischat oss mot just ramavtal och har i princip alla avtal man kan ha lokalt. Det ger oss en trygg och stabil grund att bygga vidare på, säger Håkan Tellner, CEO.

Syftet med Di Gasell är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa. Di Gasell finns i hela landet liksom Gasellföretagarna och utser svenskt näringslivs mästare i tillväxt i 21 län.

För att utses till MästarGasell måste ett företag uppfylla alla kriterier. Företaget ska ha utsetts till Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag. Till grund för Gasellundersökningen ligger företagets fyra senaste årsredovisningar. Ett Gasellföretag ska ha:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

Expanderat kraftigt senaste åren

År 2015 omsatte DB Bygg 56 miljoner kronor, att jämföra med 124 miljoner 2018. Tack vare flera år av stark tillväxt har bolaget nu tilldelats utmärkelsen Mästargasellen.

Det har egentligen inte varit en strategi för oss att öka så mycket, men vår lösningsorienterade organisation och att alltid sätta kunden i centrum har lagt grunden till att många projekt kommer naturligt. Vi har vår princip att aldrig tackat nej till jobb, och lösa de problem som kunden kan stå för. Den andra biten löser vi bara efterhand, säger Håkan.

I takt med att omsättningen har även personalstyrkan ökat kontinuerligt de senaste åren. I dag har DB Bygg 48 anställda.

Personalen är vår absolut största tillgång, som vi värnar extra om, de är ju DB Bygg med sin kompetens och sitt kunnande. Jag vill att våra anställda ska känna både stolthet, trygghet, och att de verkligen trivs på jobbet.

Håkan menar att det är viktigt för ett företag som vuxit kraftigt att vara transparent och konkret, samt att ha en ständigt pågående dialog med alla anställda. Man arrangerar därför återkommande månatliga frukostar där alla medarbetare – som vanligtvis är utspridda på olika byggprojekt och arbetsplatser – dels får ett tillfälle att träffas, dels för att ta upp frågor och tankar. Ledordet är ”högt i tak”.

Vad är nästa steg för DB Bygg?

Vi ska behålla den grund vi har med ramavtal och samtidigt utveckla bolaget genom att satsa mer på entreprenadmarknaden med offentliga upphandlingar, funderingar kring egna projekt är en annan satsning som diskuteras på ledningsnivå. Vi har redan börjat med och genomfört en första entreprenad. Inom tre år räknar vi med att omsätta omkring 200 miljoner kronor om året, med en god lönsamhet, avslutar Håkan.