DB Bygg - Kvalitet och Miljöpolicy

Som kund kan du känna dig trygg att jobba med oss, DB Bygg är ISO-certifierade sedan 2011 och innehar Swedac´s ackreditering

Våra projekt följer alltid internationellt utarbetad standard i form av regelverket som utarbetats för ISO-certifiering (ISO 9001 och 14001) och Swedacs ackreditering. Genom årliga revisioner av båda dessa uppdaterar vi vårt arbetssätt kontinuerligt för att bli ännu bättre, vilket i sin tur garanterar en mycket hög kvalitet i vår slutprodukt. Vi har ett starkt samhällsengagemang för miljön och vår målsättning är alltid att minimera vår miljöpåverkan.

Swedac har på regeringens uppdrag att genomföra kompetensprövningar enligt europeisk och internationell standard, för att därefter om företaget lever upp till kraven erhålla ackreditering av Swedac. DB kontrolleras löpande av Intertek (ISO) och Swedac (ackreditering) avseende DB och dess kompetens, rutiner och metoder för att säkerställa att alla kvalitetskrav uppfylls enligt den europeiska och internationella standarden.

Alla våra projekt utgår hand i hand med certifiering och ackreditering och på det sättet har vi framgångsrikt uppnått högsta kvalitet och miljöhänsyn i vårt dagliga arbete!

DB (PP) Projektprocess
Verksamheten förändras kontinuerligt, för varje delmål och för varje projekt. ISO och ackrediteringen är grunden till trygghet, kvalité och miljöhänsyn, tillsammans med DB Projekt Process säkerställer vi uppfyllandegraden. Det borgar för att du ska känna dig trygg när du samverkar med oss, oavsett upphandlingsform.

Analys inför och under ett projekt
Vi fastställer ditt behov och dina önskemål gemensamt med dig, vi tillgodoser att det slutresultat som du förväntar uppnås, dvs kvalité, pris, tid och miljöpåverkan.

Genom vårt arbetssätt får vi svar på vilka resurser aktiviteter som krävs för att nå vårt gemensamma förväntade utfall? Kontinuerligt följer vi tillsammans upp dessa för att ständigt korrigera, förändra projektets riktning i enlighet med målen.

Vill du jobba med oss i ditt nästa projekt? Kontakta Håkan Tellner, hakan@dbbygg.se så berättar vi mer i ett personligt möte med dig.