Miljö & Kvalité

Miljöpolicy

Vi ska tillsammans med våra kunder och leverantörer verka för ett uthålligt samhälle och en miljömässigt god bebyggelse

Vi ska sträva efter att bygga

 • Välisolerat
 • Med lång livslängd
 • Med låga underhållsbehov
 • Med bra inomhusklimat

I vårt arbete ska vi

 • Minimera resor och transporter
 • Välja så miljömässigt bra material som möjligt
 • Hantera avfall och restprodukter så att återanvändning och återvinning främjas
 • Ha miljömässiga lagar och krav som en miniminivå
 • Ständigt förbättra och förebygga vårt arbetssätt

 

Kvalitétspolicy

Vi ska svara upp mot och överträffa kundeens krav och förväntningar. De krav som vi tycker är speciellt viktiga är

 • Vi ska leverera i rätt tid
 • Det vi bygger ska vara i enligthet med den beställning vi fått
 • Till kunden ska vi rekommendera lösningar som är bra från hållbarhets-, energi-, underhålls- och miljösynpunkt
 • Vi ska bemöta hyresgäster och nyttjare på ett hänsynsfullt och trevligt sätt
 • Vi ska lämna arbetsplatser i snyggt och städat skick

För att klara detta ska vi

 • Ta reda på kundens krav och förvängtningar
 • Styra projekten på ett effektivt sätt
 • Ha kompetent personal
 • Ha en bra egenkontroll och uppföljning
 • Ständigt förbättra vårt arbetssätt