Välkommen!

DB Bygg AB utför arbeten inom byggentreprenadbranschen, såväl renoveringar, till- och ombyggnationer som nybyggnationer. DB Bygg AB har gott renommé och anlitas av kommunala organisationer såväl som privata bolag och personer.

Företaget är beläget vid Världsarvet med fin omgivning av gruvområdet. Verksamheten startades av Erik Daniels 1987 fram till hösten 2017, då han sålde verksamheten till Taksmide i Borlänge.

Genom vår starka kompetens och tillsammans med väl utvalda under- och samarbetspartners utgör det grunden i vår verksamhet. Vi utför stora och avancerade såväl som små och enkla uppdrag.

Vi graderar inte våra kunder som mer eller mindre viktiga, alla uppdragsgivare kan vänta sig vårt fulla engagemang. Inom entreprenad är det naturligt så att varje uppdrag och varje plats, kräver anpassade lösningar. Det ställer krav på att personalen både är kunnig och engagerad! Vår personal har hög kompetens, och ett flertal, lång erfarenhet och bred kunskap inom sitt yrkesområde.

För närvarande är vi ca 25 anställda. Alla på företaget har ett genuint intresse för byggnation. Viljan att hitta den bästa lösningen i varje uppdrag finns ständigt närvarande!

 

 

Sedan 2011 är DB Bygg AB certifierat enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitét). Det är ett kvitto på vår höga nivå vad gäller tanke och kompetens inom miljö- och kvalitétsfrågor.

Certifieringen ger trygghet för dig som beställare/kund, och årliga kontroller garanterar att vi upprätthåller kraven på kvalitét och miljöhänsyn.

Väl mött!

Bild 1