Våra riktlinjer kring coronaviruset (covid-19)

Ledningen för DB Bygg följer noggrant och dagligen händelseutvecklingen för Corona pandemin och dess verkan i Sverige och dess inverkan på den löpande verksamheten. Vår högsta målsättning och prioritet är att skydda våra anställda och våra kunder, dvs vi skall minutiöst följa de riktlinjer som har utfärdats av svenska myndigheter. Kompletterat med våra egna interna åtgärder och genom att följa rekommendationerna, riktlinjer är vår målsättning att skapa en så trygg arbetsmiljö som möjligt för våra anställda. På samma sätt verkar vi för att i samarbete med våra kunder minimera smittspridning externt, genom att;

  • Inga eller betydligt mindre personliga möte (konferera gärna men via internet eller telefon)
  • Håll behörigt avstånd till dina kollegor
  • Fuska inte med att hålla god personlig handhygien dagligen, tvätta gärna med alkohol, jobba i mesta möjliga mån med handskar.
  • Vid minsta misstänkt symptom, kontakta din arbetsledare omedelbart och vidtaga följande åtgärd; håll avstånd till dina kollegor och din arbetsplats.