Karlsgårdsgatan, Gylle, Borlänge, entré och förrådstak, 28 st

 DB Bygg  maj 12, 2020

Karlsgårdsgatan, Gylle, Borlänge, entré och förrådstak, 28 st

Förrådsbyggnader med platta tak i nära anslutning till varje entré, sammanbyggt med huvudbyggnaderna vilket ger problem med avrinning av vatten och snöansamlingar. Vilket i sin tur ökar riskerna för skador på både förråd och huvudbyggnader.

Vi konstruerade en annan lutande lösning med bandtäckning vilket ger god avrinning av både vatten och snö ansamlingar. Även utseendemässigt ger den nya konstruktionen en trevligare och mer genomarbetad framtoning.

Uppdragsgivare: Tunabyggen, Borlänge

Arbetsledare: DB Bygg AB, Mikael Jansson

Utfört: Våren 2020